LibyanaHITS FM FM 100.1 Benghazi, Libya
Khitab Sunnah FM 89.5 FM 89.5 Tripoli, Libya